028.6298.8787
  - 0917.382.787
028.6298.8787 - 0917.382.787
BẢNG TỪ XANH VIẾT PHẤN
 • Bảng từ xanh chống lóa

  Bảng từ xanh chống lóa, Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5x5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 420,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng từ xanh viết phấn

  Bảng từ xanh viết phấn. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 420,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng từ xanh Hàn Quốc giá rẻ

  Mặt Bảng từ xanh Hàn Quốc đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 420,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng từ xanh Hàn Quốc

  Bảng từ xanh Hàn Quốc. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 440,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ XANH 1,2x3,6m

  Bảng từ xanh 1,2x3,6m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 1,850,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ XANH 1,2x3,2m

  Bảng từ xanh 1,2x3,2m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 1,660,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ XANH 1,2x3,0m

  Bảng từ xanh 1,2x3,0m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 1,550,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ XANH 1,2x2,8m

  Bảng từ xanh 1,2x2,8m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 1,470,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ XANH 1,2x2,6m

  Bảng từ xanh 1,2x2,6m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 1,345,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ XANH 1,2x2,4m

  Bảng từ xanh 1,2x2,4m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 1,310,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ XANH 1,2x2,2m

  Bảng từ xanh 1,2x2,2m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 1,260,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ XANH 1,2x2,0m

  Bảng từ xanh 1,2x2,0m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 1,190,000 VNĐ

  Chi tiết