- 0917.382.787
- 0917.382.787
BẢNG MENU
 • Bảng menu để bàn MOLA

  Bảng menu để bàn 1 mặt Mola được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen 2 mặt dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: A4(210x297mm).

  Giá: 110,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu jaja

  Bảng menu jaja được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen 2 mặt dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 550x1100mm

  Giá: 850,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu CURVE

  Bảng menu treo tường Curve được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 50x80cm

  Giá: 580,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu SLIDE BIG

  Bảng menu đứng 2 mặt được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 0,6x1,2m

  Giá: 1,020,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu STANDA

  Bảng menu treo tường được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 50x60cm. 60x80cm

  Giá: 405,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu ALORA

  Bảng menu treo tường Alora được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 61x94cm

  Giá: 540,000 VNĐ

  Chi tiết