- 0917.382.787
- 0917.382.787
chi tiết

Thư viện 1 mặt nghiêng TT 30

mô tả

Loại sản phẩm:TỦ, KỆ MẪU GIÁO MẦM NON
Thư viện 1 mặt nghiêng TT 30 KT: 100 x 70 x 30cm. Được làm bằng gỗ MFC
Liên hệ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Thư viện 1 mặt nghiêng TT 30

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ