- 0917.382.787
- 0917.382.787
chi tiết

Kệ bếp 2 cửa

mô tả

Loại sản phẩm:TỦ, KỆ MẪU GIÁO MẦM NON
Kệ bếp 2 cửa KT: 120 x 90 x 30cm. Làm bằng gỗ MFC
Liên hệ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Kệ bếp 2 cửa

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ