028.6298.8787
  - 0917.382.787
028.6298.8787 - 0917.382.787
BẢNG VIẾT
 • Bảng từ xanh chống lóa

  Bảng từ xanh chống lóa, Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5x5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 420,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng từ xanh viết phấn

  Bảng từ xanh viết phấn. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 420,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng từ xanh Hàn Quốc giá rẻ

  Mặt Bảng từ xanh Hàn Quốc đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 420,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu để bàn MOLA

  Bảng menu để bàn 1 mặt Mola được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen 2 mặt dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: A4(210x297mm).

  Giá: 110,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu jaja

  Bảng menu jaja được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen 2 mặt dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 550x1100mm

  Giá: 850,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu CURVE

  Bảng menu treo tường Curve được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 50x80cm

  Giá: 580,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu SLIDE BIG

  Bảng menu đứng 2 mặt được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 0,6x1,2m

  Giá: 1,020,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu STANDA

  Bảng menu treo tường được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 50x60cm. 60x80cm

  Giá: 405,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng menu ALORA

  Bảng menu treo tường Alora được làm bằng khung gỗ tự nhiên theo phong cách Châu Âu. Mặt bảng làm bằng melamine đen dễ viết, xóa trơn.sử dụng tốt hơn với bút phấn đa năng, KT: 61x94cm

  Giá: 540,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng từ xanh Hàn Quốc

  Bảng từ xanh Hàn Quốc. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan

  Giá: 440,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x3,6m

  Bảng từ trắng 1,2x3,6m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng chăc chắn

  Giá: 1,950,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x3,2m

  Bảng từ trắng 1,2x3,2m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 1,690,000 VNĐ

  Chi tiết