028.6298.8787
  - 0917.382.787
028.6298.8787 - 0917.382.787
BẢNG TỪ TRẮNG HÀN QUỐC
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2X3,0m

  Bảng từ trắng 1,2x3,0m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng chăc chắn.

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
 • Bảng từ trắng 1,2x3,4m

  Bảng từ trắng 1,2x3,4m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng chăc chắn.

  Giá: 1,830,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x3,6m

  Bảng từ trắng 1,2x3,6m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng chăc chắn

  Giá: 1,950,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x3,2m

  Bảng từ trắng 1,2x3,2m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 1,690,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x2,8m

  Bảng từ trắng 1,2x2,8m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 1,480,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x2,4m

  Bảng từ trắng 1,2x2,4m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 1,270,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x2,0m

  Bảng từ trắng 1,2x2,0m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 1,060,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x1,8m

  Bảng từ trắng 1,2x1,8m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 970,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x1,6m

  Bảng từ trắng 1,2x1,6m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 865,000 VNĐ

  Chi tiết
 • BẢNG TỪ TRẮNG 1,2x1,4m

  Bảng từ trắng 1,2x1,4m. Mặt bảng đươc làm bằng tôn từ của Hàn Quốc.có kẻ ô mờ 5cm dễ viết và có độ bền cao,mặt sau là tấm nhựa dày 15ly chống ẩm tuyệt đối,với khung nhôm bo chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: 780,000 VNĐ

  Chi tiết
 • Bảng trượt ngang từ trắng

  Bảng trượt ngang từ trắng. KT:1,225x1800cm tùy ý.mặt bảng được làm bằng từ trắng hàn quốc với khung nhôm chuyên dụng của Đài Loan.

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết