028.6298.8787
  - 0917.382.787
028.6298.8787 - 0917.382.787
BÀN GHẾ HỌC SINH
 • Bàn học sinh(TT10)

  Bàn học sinh(TT10) Kích thước bàn: 0.6x0.45 x 0.75- 0.61m -Kích thước ghế :0.45 x 0.4 x 0.45m -Mặt bàn,mặt ghế,lưng tựa làm bằng gỗ cao su ghép,sơn phủ PU 3 lơp.Hộc bàn,làm bằng ván MDF,cao su ghép

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
 • Bàn học sinh(TT09)

  Bàn học sinh(TT09) Kích thước bàn: 0.6x0.45 x 0.75- 0.61m -Kích thước ghế :0.45 x 0.4 x 0.45m -Mặt bàn,mặt ghế,lưng tựa làm bằng gỗ cao su ghép,sơn phủ PU 3 lơp.Hộc bàn,chân bàn,chân bàn làm bằng tole tấm,sơn tĩnh điện.Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa. -Tăng chỉnh độ cao được

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
 • Bàn học sinh(TT08)

  Bàn học sinh(TT08) .Kích thước bàn: 1.2 x 0.45 x 0.75- 0.61m -Kích thước ghế :0.45 x 0.22 x 0.45m -Mặt bàn,mặt ghế, làm bằng gỗ cao su ghép,sơn phủ PU 3 lơp.Hộc bàn,bửng bàn làm ván MDF,cao su ghép sơn phủ PU -Khung bàn,khung chân làm sắt 25x 50mm,25x25mm,20x20mm,sơn tĩnh điện

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
 • Bàn học sinh(TT07)

  Bàn học sinh(TT07). Kích thước bàn: 1.2 x 0.45 x 0.75 -Kích thước ghế :0.45 x 0.22 x 0.45m -Mặt bàn,mặt ghế, làm bằng gỗ cao su ghép 18mm,sơn phủ bóng.Hộc bàn,bửng bàn làm bằng ván cao su ghép sơn phủ bóng. -Khung bàn,khung chân làm sắt 25x 50mm,25x25mm,20x20mm,sơn tĩnh điện.Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
 • Bàn học sinh(TT06)

  Bàn học sinh(TT06). -Mặt bàn : 0.4 x 1.2 m -Mặt ghế : 0.2 x 1.2 Vật liệu: -Ván Gỗ cao su ghép sơn phủ bóng hoặc MDF vân gỗ. -Sắt hình vuông 25 x 25mm , vuông 20 x 20mm toàn bộ sơn tĩnh điện Liên kết bằng boulon. Mối hàn CO 2 bảo vệ.Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
 • Bàn học sinh(TT05)

  Bàn học sinh(TT05) Kích thước bàn: 1.2 x 0,45 x 0.75- 0.61m -Kích thước ghế :0.45 x 0.4 x 0.45m -Mặt bàn,mặt ghế,lưng tựa làm bằng gỗ cao su ghép,sơn phủ PU 3 lơp.Hộc bàn,bửng bàn làm bằng ván MDF chống ẩm . -Khung bàn,khung chân làm sắt 25x 50mm,25x25mm,20x20mm,sơn tĩnh điện.Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa.

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết
 • Bàn học sinh(TT04)

  Bàn học sinh(TT04) Kích thước bàn: 0.6x0.45 x 0.75- 0.61m -Kích thước ghế :0.45 x 0.4 x 0.45m -Mặt bàn,mặt ghế,lưng tựa làm bằng gỗ cao su ghép,sơn phủ PU 3 lơp.Hộc bàn,chân bàn,chân bàn làm bằng tole tấm,sơn tĩnh điện.Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa. -Tăng chỉnh độ cao được

  Giá: Liên hệ

  Chi tiết